>

Warsztaty z budowania samooceny

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia z psychologiem Domu Harcerza phm. Katarzyną Mówińską-Jakubowską. Już w ten piątek 26 maja od 19:30 do 21 w Domu Harcerza.

> Więcej informacji w tym linku! <

A także udostępniamy kolejny dyżur psychologa

© 2018 Zespół Promocji i Wizerunku Hufca