Hufiec Bartoszyce
bartoszyce@zhp.pl

 

 

Komisja Rewizyjna Hufca

 

 

  

Przewodniczący:

hm. Adrian Łazorko 

 

Zastępczyni przewodniczącego:

hm. Ewa Kapusto

 

Sekretarz:

pwd. Katarzyna Kułakowska